Hem Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö gör skillnad

Arbetsmiljöarbete är en viktig strategisk fråga för oss som skapar långsiktig hållbarhet.

I Forenede Service dagliga verksamhet är ansvar, engagemang och omtanke centrala ledord. Dessa värdeord vägleder oss i varje steg av vårt arbete och utgör grunden för vårt agerande. Vi strävar inte bara efter att vara ett framstående serviceföretag, utan också en arbetsplats där varje individ kan blomstra och bidra till vår gemensamma framgång. Hos Forenede Service AB är vi övertygade om att vårt fokus på våra medarbetare inte bara stärker vårt företag, utan också bidrar till en hållbar och trivsam arbetsmiljö för alla.

Jag heter Anders Lang, Head of People & Culture på Forenede Service. I min roll som chef på Forenede Service HR-avdelning fokuserar jag på att utveckla en inkluderande och hållbar företagskultur. En viktig del i mitt uppdrag är bl.a. att säkerställa att hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela organisationen, vilket är avgörande för att skapa positiv påverkan på människor, samhället och framtiden.

Ta gärna en titt på filmerna nedan där jag delar mer insikter om vårt arbete framåt. Missa inte möjligheten att få en djupare förståelse för Forenede Service ansträngningar och hur vi strävar efter att göra en meningsfull skillnad.

Del 1 – Värdeordens betydelse

Ansvar, Engagemang och Omtanke

Se film här →

Del 2 – Utbildning & utveckling

Se film här →

På Forenede Service är vi övertygade om att vårt engagemang för våra medarbetare utgör en central del av vår hållbarhetsstrategi. Vi värnar om en inkluderande kultur där varje individ behandlas med jämlik respekt, hänsyn och uppskattning. Vår ståndpunkt är tydlig – vi accepterar inte diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier i någon form och tillämpar en nolltoleranspolicy mot sådana beteenden.

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare känner sig hörda och respekterade. För att säkerställa detta genomför vi årligen en noggrann medarbetarundersökning och tar aktivt del av feedbacken för att genomföra förbättringar och åtgärder.

Forenede Service är idag trippelcertifierade på alla verksamheter i Sverige enligt Kvalitet ISO 9001:2015, Miljö 14001:2015 och Arbetsmiljö ISO 45001:2018.

Målsättningen med Forenede Service ABs arbetsmiljöarbete är att fortsätta skapa en fysiskt, och socialt sund arbetsplats, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa minimeras. Vi följer lagar och avtal och arbetar alltid efter att bli bättre.