Hem Fastighetsservice

För att det är skillnad på fastigheter

Vi har specialiserat oss på att ta hand om fastigheten genom att sköta om ute- och innemiljö. 

Oavsett om det handlar om fastigheter som tillhör ett företag eller en bostadsförening, så har vi maskiner och personal för att sköta såväl grönområden, trappstäd och golv.  
 
Vi erbjuder flera tjänster, som kan plockas ihop till en lösning som passar just er.

‎Förvaltning utomhus

Vi hjälper er med en välvårdad och trygg utvändig miljö som ger ett välkomnande intryck.

Vår uppgift är att hålla området fritt från skräp och se till att grönytorna är välvårdade. Vi klipper gräset och rensar ogräs. Våra serviceinriktade medarbetare är snabbt framme för att åtgärda skadegörelse såsom klotter eller reparera och laga hål i asfalten.

Under vintertid är vi beredda och säkerställer att ert yttre område är framkomligt och tryggt. Med hjälp av snöplogar och kompletterande handskottning behandlar vi gångvägar för att i förebyggande syfte förhindra halkolyckor. Vi löser även takröjning när det behövs.

Förvaltning inomhus – vaktmästeri

En bra arbetsmiljö med belysning och skrivare som fungerar förväntar sig de flesta på ett kontor.
Våra vaktmästare hjälper er skapa en så problemfri vardag som möjligt.

Vi kan erbjuda er:

  • Postutdelning, paket- och försändelseservice
  • Rondering med felavhjälpande insatser
  • Passerkorts- och nyckelhantering
  • Enklare flyttinsatser
  • Hantering av förrådsvaror och tvätt

Flyttservice

Kontors- eller arbetsplatsflytt

Kontors- och arbetsplatsflytt kan vara både tids- och resurskrävande. Vi är gärna med och hjälper dig i den processen – antingen redan i planeringsfasen eller enbart i utförandet. Som kund kan du fokusera på din kärnverksamhet med så lite störande avbrott som möjligt.
Skadedjursbekämpning

När du har fått ovälkomna gäster

Vi hjälper er med bekämpning för att undvika skadedjur i verksamheten, både inomhus och utomhus. Med förebyggande insatser vill vi undvika förekomsten av skadedjur och snabbt vidta rätt åtgärder om det trots allt infaller. Vi placerar ut lämpliga medel och tar hand om tillhörande aktiviteter.

Vi ser till att rätt kompetens finns om förekomsten av skadedjur är ett faktum.