Hem Om oss

Vi är Forenede

Vi är familjeföretaget som sätter extra stort värde i att göra skillnad.

För människan, för samhället och för framtiden.

En familjeägd koncern

Forenede Service ingår i Forenede Koncernen som är ett danskt familjeföretag med verksamhet inom såväl Facility service som omsorg. Forenede grundades av Peer C. Krogh och har nu, efter dryga 60 år i servicebranschen, utvecklats till ett av Nordens största tjänsteföretag.

Vi är ca. 11.500 medarbetare, och tillsammans ger vi service till några av Sveriges och Danmarks största företag, såväl privata som offentliga. Vi vet att välmående personal är vår viktigaste tillgång därför att det leder till nöjda kunder.

En nordisk servicekoncern
Det har sina fördelar att vara verksam i flera länder – något som vi inom Forenede koncernen är väl medvetna om. Vi lär av och hjälper varandra över gränserna.

Vår historia

Vi vill göra skillnad, för människor, för samhället och för framtiden.

På Forenede vet vi att alla människor är olika. Det som fungerar för en person fungerar inte nödvändigtvis för en annan. Därför utgår vi alltid från individens situation och skapar de bästa förutsättningarna för just den personen. Detta gäller hur vi arbetar med såväl kunder som våra medarbetare.

Och vad skulle hända om vi slutade se individen? Ja, då hade vi också missat möjligheten att göra en äkta skillnad för människor i deras vardag och liv. Det individanpassade hade blivit standardlösningar, våra kockar skulle sluta smaksätta maten – och det skulle vara helt otänkbart för oss att lägga tid på att möta en önskan om att få sin sjuksäng utkörd under bar himmel. Och våra medarbetare? Om vi slutade se individen hade vi också slutat se deras potential, önskningar och vad de kan bidra med.

Många saker har förändrats sedan vi startade vår verksamhet 1959. En sak är dock oförändrad och ska så förbli:

Vi utgår alltid från individen och de skillnader i behov som finns mellan människor. Det är det som gör oss till Forenede.

Policy mot korruption, mutor och bestickning

Givetvis accepterar Forenede inga oegentligheter och arbetar aktivt mot ovan.

Ett auktoriserat företag

Forenede Service är auktoriserat genom Almega Serviceföretagens.


Visselblåsarfunktion

Alla våra kunder, medarbetare och leverantörer har möjlighet att göra oss uppmärksamma på eventuella oegentligheter anonymt.

Ekonomi

Forenede Service AB ingår som helägt dotterbolag i danska Forenede koncernen, som bedriver verksamhet inom två huvudsakliga affärsområden: Facility Service och Health Care.

Kvalitet

Kvalitet är en grundsten i all verksamhet inom Forenede Service. Begreppet kvalitet har blivit definierbart tack vare ISO-standarden och de metoder som beskrivs inom INSTA 800.

Arbetsmiljö

Vi har som målsättning att skapa en god arbetsmiljö för alla, där verksamheten inte förorsakar olyckor och skador på människor och där man följer de lagar och andra krav som vi berörs av.