Hem Vi tänker hållbart!

Vi tänker hållbart!

Miljö- och hållbarhetsarbetet är en av grundstenarna i Forenede Service affärsidé. Vi på Forenede Service tar ansvar för miljön, både som leverantör, arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder.

Hej!

Jag heter Linnéa Leisten Bergman och är Forenede Service Miljöstrateg. Mina främsta ansvarsområde inom Forenede Service hållbarhetsarbete är att sätta företagets miljömål och jobba med att kunna implementera vårt miljöarbete i våra servicemedarbetarens dagliga arbete ute på deras arbetsplatser.

Häng med på vårt hållbarhetsarbete där jag berättar om hur vi på Forenede Service arbetar oss fram till att bli ett av Sveriges mest hållbara serviceföretag!

Del 1

Rengöringsmedel & städmaterial

Del 2

Hållbarhetsrapport

Del 3

Leverantörskrav

Del 4

Val av fordon

Hållbarhetsarbetet hos kund!

Vi jobbar löpande med att implementera vårt miljöarbete i våra servicemedarbetarens dagliga arbete ute på deras arbetsplatser. Det gör vi genom att kontinuerligt utbilda våra medarbetare i arbetsmiljö, städ- och arbetsmetoder samt miljövänliga rengöringsmedel och utrustning.

Vi jobbar löpande med att utrusta servicemedarbetarna med ergonomiskt och ändamålsenlig städ- och maskinell utrustning. Vi beaktar alltid miljö- och hälsopåverkan vid inköp av våra maskiner, städredskap och vätskor.

Under 2020 var 60% av Forenede Service rengöringsmedel miljömärkta. Under 2021 steg den siffran till att vara 80 %. Vi arbetar ständigt med att skala ner vår kemikalieanvändning för att på bästa sett värna och skydda vår miljö.

‎Våra bidrag till globala målen!

År 2015 enades FN:s medlemsländer om Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Ansvaret för att genomföra målen ligger på varje land, och i den plan som godkänts av Sveriges riksdag ingår ett specifikt miljömålssystem som utgångspunkt för att vi ska nå de ekologiska målen inom Agenda 2030. På Forenede Service har vi kopplat vår affärsidé till elva globala mål där vi kan göra positiv skillnad och två mål där vi kan minska vår negativa påverkan.

Miljömål

Vi använder alltid miljöanpassande metoder, maskiner och produkter. Detta säkerställs genom vår centrala inköpsfunktion. Genom god planering och logistik ser vi till att transporter minimeras och genomförs med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi arbetar med ständiga förbättringar ur miljösynpunkt för kunder, medarbetare och vår omvärld.

Forenede Service konkreta mål är följande:

  • Samtliga inköp av städmaterial (microdukar och moppar) ska vara miljömärkta.
  • Samtliga inköp av städrelaterade kem skall vara 90% miljömärkt kem.
  • Samtliga inköp av hygienmaterial (toalettpapper och handdukspapper) ska vara 100% miljömärkt.
  • 85% av alla bilar skall vara miljöbilar. Definition miljöbil = ”fossilfri” bil eller ha kalkylerat maxutsläpp 35g CO2 per km i standardutförande vid beställning.

Miljöledningssystem

Vi arbetar efter ett miljöledningssystem med tillhörande åtgärdsplaner med syftet att nå uppsatta miljömål och minimera den negativa miljöpåverkan. Modellen visar strukturen för vårt miljöarbete. Riktlinjer och rutiner är integrerade i vårt gemensamma verksamhetssystem som uppfyller kraven för både ISO14001, ISO9001 och ISO45001.