Hem Auktoriserat serviceföretag

Auktoriserat serviceföretag

Almega Serviceföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges städföretag, fönsterputsföretag och specialserviceföretag. Almega Städföretagen är en av branscherna som ingår i Almega Serviceföretagen tillsammans med FM, Sanering och Hemservice.

Konkurrens på lika villkor

Konkurrens på lika villkor är en grundförutsättning för en väl fungerande marknad och därför en viktig fråga för både Förenade Service och Almega Städföretagen.

I Almega deltar vi aktivt i styrelsearbetet genom FM Bolagen och det för branschen övergripande Serviceföretagen.

Ingår du ett avtal med Förenade Service, säkrar du att anställda har avtalsenliga villkor. Almega Serviceföretagen erbjuder sina medlemmar en frivillig auktorisation, som syftar till att visa att företaget är ekonomiskt seriöst och vanligen arbetar med egen välutbildad personal. I auktoriseringen granskar förbundet bland annat ekonomisk stabilitet, verksamhetskompetens, miljöaspekter, kompetensutveckling, företagshälsovård och verksamhetens renommé.

Som medlemsföretag har Förenade Service möjlighet att använda auktorisationen som en garanti gentemot kunder och samarbetspartners. Vi är stolta över auktoriseringen, som vi ser som en betydelsefull kvalitetsstämpel.