Hem Ekonomi

Ekonomi

Forenede Service AB är en del av den danska familjekoncernen Forenede A/S som i över 60 år ägts av familjen Krogh. Forenede Service har sedan 2010 vuxit till en betydande spelare och blivit den största familjeägda aktören på den Svenska facility service marknaden med över 1 300 anställda.

Facility service handlar om att samordna, styra, leda och producera supporttjänster. Förenade Service är genom sin Serviceakademi för tjänstemännen och Yrkesskola för medarbetarna Sveriges bäst utbildade facility serviceföretag. Samtliga våra tjänstemän har genomfört 7 vanor för ett starkare ledarskap och LEAN för en effektivare vardag. 75 % av våra kollektiva medarbetare har kompetens motsvarande branschens vedertagna SRY-utbildning varför den samlade ledarskaps och yrkeskompetensen är vår största konkurrensfördel, nära våra kunder och medarbetare.

En stor del av Forenede Services omsättning kommer från den offentliga marknaden, samtidigt som företaget idag fokuserat allt mera på tillväxt på privatmarknaden.

Forenede Service har medvetet höjt kompetensen i administrationen och operationen. Nya och försvarade kunder har varit volym och marginalhöjande 2020. Ny volym har ställt högre krav på effektivitet, en effektivitet som vi är övertygade kommer att leda till ännu bättre resultat verksamhetsåret 2021. Ledningen betraktar resultatet 2021 som mycket tillfredsställande och vi lämnar anständig avkastning till vår ägare. Detta genom att vi i första hand fokuserat på en stark, frisk och engagerad person på första linjens position samtidigt som vi bättre efterlevt våra 5 Vitala processer.

Har du frågor kring ekonomi

Du är välkommen att kontakta vår  Ekonomichef Fredrik Andén

Hämta årsredovisning