Hem Hållbarhet

Miljö och Hållbarhet

Miljö- och hållbarhetsarbetet är en av grundstenarna i Forenede Service affärsidé.

Vi tar ansvar för miljön, både som leverantör, arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder.

Miljöledningssystem

Vi arbetar efter ett miljöledningssystem med tillhörande åtgärdsplaner med syftet att nå uppsatta miljömål och minimera den negativa miljöpåverkan. Modellen visar strukturen för vårt miljöarbete. Riktlinjer och rutiner är integrerade i vårt gemensamma verksamhetssystem som uppfyller kraven för både ISO14001, ISO9001 och ISO 45001.

Miljömål

Vi använder alltid miljöanpassande metoder, maskiner och produkter. Detta säkerställs genom vår centrala inköpsfunktion. Genom god planering och logistik ser vi till att transporter minimeras och genomförs med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi arbetar med ständiga förbättringar ur miljösynpunkt för kunder, medarbetare och vår omvärld.

Forenede Service konkreta mål är följande:

  • 100% av inköpen av städmaterial (microdukar och moppar) skall vara miljömärkta.
  • 90% av våra rengöringsmedel ska vara miljömärkta.
  • 100% av hygienmaterialen (toalettpapper, handdukspapper) skall vara miljömärkta.
  • 85% av alla nyinköp i bilflottan ska vara miljöbil. Vi ska minska våra CO2 utsläpp med 20%.

Hållbarhetsarbete

För hela Forenede koncernen vill vi att de tjänster vi utför skall ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Det sker genom att vi kontinuerligt utbildar våra medarbetare i arbetsmiljö, städ- och arbetsmetoder samt miljövänliga rengöringsmedel och utrustning.

Koncernens mål är att ständigt öka mängden miljövänliga rengöringsmedel.
Andelen miljömärkta rengöringsmedel som användes under 2020 var 60 %. Under 2021 steg den siffran till att vara 80 %.
Vi arbetar ständigt med att skala ner vår kemikalieanvändning för att på bästa sett värna och skydda vår miljö.

Vi vill göra skillnad, för människor, för samhället och för framtiden.