Hem Vårt hållbarhetsarbete!

Vårt hållbarhetsarbete!

Miljö- och hållbarhetsarbetet är en av grundstenarna i Forenede Service affärsidé. Vi tar ansvar för miljön, både som leverantör, arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder.

https://www.youtube.com/watch?v=ADA6Uzjz6zc