Hem Kontakt

Har du frågor

Fyll i kontaktformuläret eller hör av dig direkt till aktuell avdelning för ditt ärende.

Huvudkontoret Malmö

Ledningsgrupp

VD
Marco von Peltzer

Försäljningsavdelning
Ann-Charlotte Ekwall
Kommersiell chef

Ekonomiavdelning
Fredrik Andrén
Ekonomichef

People & Culture / HR
Anders Lang
HR Chef

Region Syd
Tair Jasharaj
Affärsområdeschef

0707 414 129

Huvudkontor Malmö
Höjdrodergatan 19

Lokalkontoret Helsingborg
Industrigatan 93

Region Öst
Niki Jäghammar
Affärsområdeschef

0736 888 008

Regionkontoret Stockholm
Vendevägen 85B, Danderyd

Lokalkontoret Gävle
Kryddstigen 5

Lokalkontoret Falun
Matsarvsvägen 13D

Lokalkontoret Norrköping
Slottsgatan 116

Region Väst
Anna Alphonce
Affärsområdeschef

0736 888 370

Regionkontoret Göteborg
Östergårdsgatan 7, Mölndal

Lokalkontoret Växjö
Hjalmar Petris väg 54C

Lokalkontoret Örebro
Beväringsgatan 10

Lokalkontoret Karlstad
Växnäsgatan 10

Kvalitetsavdelningen

Anette Siltberg
Kvalitets- & Utbildningsansvarig