Hem Kvalitet

Kvalitetsarbetet

Vår styrka är kvalitet och leveranssäkerhet

Vi levererar ISO- och arbetsmiljöcertifierad rengöring, fastighetsservice och måltidsservice. Våra kunder garanteras en tjänst som hanterar både kvalitet och arbetsmiljö efter gällande regler.

Kvalitet är en del av vår företagskultur

För oss handlar kvalitet om att leva upp till kundens behov, krav och förväntningar, genom att alltid utföra arbetet i överensstämmelse med det avtal som ingåtts. Därför är kontroll och dokumentation, bland annat i form av kvalitetsundersökningar och rapportering, viktiga för oss. På detta sätt kan vi försäkra oss om en konstant kvalitetsnivå, och ni som kund slipper oroa er för de servicefunktioner vi utför för er räkning.

Forenede Service affärsidé är, att utföra leveranser av kundanpassade servicelösningar. Leveranserna skall utgå från kunden och kundens önskemål skall alltid vara i centrum.
Forenede Service skall sträva efter att vara känt och respekterat för hög leveranssäkerhet och kvalitet i branschen och bland sina kunder.

Vi ska:

  • Uppfylla kundens behov, krav och förväntningar, genom att arbetet utförs i överensstämmelse med ingångna avtal. Vi säkrar vår kvalitet genom kontinuerliga kvalitetsuppföljningar. Målet med detta är nöjda kunder som även är en trygghet för oss.
  • Motivera personalen till att vara ansvarsfulla och känna trivsel på sin arbetsplats. Vi uppmanar och uppmuntrar medarbetaren att alltid sträva efter att förbättra kvaliteten i sitt arbete. Kvalitetsmedvetenheten bland personalen upprätthålls och ökas genom samtal, utbildning och träning.
  • Ständigt utveckla och effektivisera arbetsmetoder, produkter och utrustning samt verka för att ett väl fungerande samarbete råder med företagets leverantörer för att säkerställa rätt kvalitet och leveranstider.
  • Förebygga fel i alla funktioner, så att det på alla nivåer skapas förutsättningar för kvalitetsriktigt arbete.
  • Verksamhetssystemet är företagets naturliga nav i kvalitetsarbetet och det utvecklas löpande. Förenade Service strävar efter att verksamhetssystemet alltid är aktuellt och överensstämmer med gällande lagar och regler och övriga utvecklingen i företaget och omvärlden.

Kvalitetsmätning enligt INSTA 800

INSTA 800 är en standard för utvärdering av utförd städkvalitet, där städresultatet i lokalerna med olika metoder kontrolleras mot en kvalitetsnivå som vi som leverantör fastställt på förhand i samarbete med våra kunder. Våra medarbetare som arbetar med standarden är certifierade till nivå 3 och 4.

Genom INSTA 800 garanterar vi att vi talar samma språk som våra kunder. Vi har likartad uppfattning om städkvaliteten och det underlättar en positiv dialog.

INSTA 800 används enbart för daglig städning och omfattar inte kontroll av städrelaterade serviceuppgifter som till exempel påfyllning av toalettartiklar, blomskötsel och liknande.

Forenede Service kan även erbjuda kunder att granska städresultatet enligt Dansk hygienstandard DS 2451 i Sverige. Den Danska standarden har främst fått acceptans inom sjukvården i Sverige.

Har du några frågor om kvalitet

Du är välkommen att kontakta


Anette Siltberg
Kvalitetsansvarig

Tel: 0736-888 361