Hem Policy mot korruption, mutor och bestickning

Policy mot korruption, mutor och bestickning

Forenede Koncernen vill vara en transparent och pålitlig partner som agerar med en hög grad av integritet och trovärdighet. Vi vill skicka en tydlig signal, internt som externt, att vi har nolltolerans mot korruption, mutor och bestickning.

Hämta svensk utgåva av Forenede Koncernens Policy mot korruption, muta och bestickning 

policy-mot-korruption-muta-och-bestickning-2021Download