Hem Vi tänker kvalité!

Vi tänker kvalité!

Forenede Service jobbar planmässigt och systematiskt för att hela tiden utveckla och förbättra kvalitetsarbetet. För att ha möjlighet att leverera högsta kvalité utvecklar vi ett nära samarbete och regelbunden kundkontakt med våra kunder för att hitta optimala och flexibla lösningar.

Hej!

Jag heter Anette Siltberg och är Kvalitets – & Utbildningsansvarig här på Forenede Service. Mina främsta ansvarsområde inom Forenede Service kvalitets- och utbildningsarbete är att se till att vi håller kvalitén både i vårt arbete men framför allt att säkerställa att våra anställda har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Häng med på vårt kvalitets- och utbildningsarbete där jag berättar om hur vi på Forenede Service arbetar med vår kvalité och våra fantastiska utbildningar.

Del 1

Kvalitetsarbetet

Del 2

Utbildning

Del 3

Kvalitativ städning

Del 4

Kvalitetsrapport

Del 5

Kunduppföljning

Forenede Service kvalitetsarbete!

Forenede Service jobbar planmässigt och systematiskt för att hela tiden utveckla och förbättra kvalitetsarbetet. För att ha möjlighet att leverera högsta kvalité utvecklar vi ett nära samarbete och regelbunden kundkontakt med våra kunder för att hitta optimala och flexibla lösningar.

Vi på Forenede Service har en tydlig process som beskriver hur vi arbetar kring samverkan mellan oss som leverantör och våra kunder. Denna process är ständigt pågående och kan anpassas efter kundens unika önskemål och krav.

Forenede Service lägger stor vikt på att kunna vara flexibla och anpassningsbara. Vi ser det som ett led till ständig förbättring både för oss och för våra kunder.

Kvalitetssäkring!

Forende Service arbetar i ett webbaserat Verksamhetssystem som styr alla processer och rutiner i företaget som vi behöver för att nå våra uppsatta kvalitetsmål. Verksamhetssystemet är vårt verktyg för att hålla vårt arbete inom ramarna för de certifikat vi erhållit inom ISO 9001:2015, 14001:2015 och ISO 45001:2018.

För att genomföra en bra kvalitetssäkring ute hos kunden använder vi bland annat INSTA 800 och QR kodsystem samt kundspecifik kvalitetssäkring för att kunna följa upp våra serviceleveranser. Genom våra webbaserade kvalitetssystem gör vi det enklare och underlättar för våra kunder genom att ha säkra rutiner, metoder och verktyg för att vi kontinuerligt ska kunna följa upp kvaliteten ute på varje objekt.

Closeup of the hands of a person disinfecting a door knob.

Vår kvalitetspolicy

Forenede Service affärsidé är att utföra leveranser av kundanpassade servicelösningar. Leveranserna skall utgå från kunden och kundens önskemål skall alltid vara i centrum. Forenede Service skall sträva efter att vara känt och respekterat för hög leveranssäkerhet och kvalitet i branschen och bland sina kunder.

Forenede Service ska:

  • Uppfylla kundens behov, krav och förväntningar, genom att arbetet utförs i överensstämmelse med ingångna avtal. Vi säkrar vår kvalité genom kontinuerliga kvalitetsuppföljningar. Målet med detta är nöjda kunder som även är en trygghet för oss.
  • Motivera personalen till att vara ansvarsfulla och känna trivsel på sin arbetsplats. Vi uppmanar och uppmuntrar medarbetaren att alltid sträva efter att förbättra kvaliteten i sitt arbete. Kvalitetsmedvetenheten bland personalen upprätthålls och ökas genom samtal, utbildning och träning.
  • Ständigt utveckla och effektivisera arbetsmetoder, produkter och utrustning samt verka för att ett väl fungerande samarbete råder med företagets leverantörer för att säkerställa rätt kvalitet och leveranstider.
  • Förebygga fel i alla funktioner, så att det på alla nivåer skapas förutsättningar för kvalitetsriktigt arbete.


Våra utbildningar

Forenede Service strävar efter att vara det bäst utbildade företaget i Facility Servicebranschen i Sverige. Vi arbetar därför aktivt och långsiktigt med att utveckla våra medarbetare. God kompetens hos våra medarbetare som befinner sig ute hos våra kunder ger mycket positiva effekter både för oss, medarbetaren och för kunden.

Forenede Service erbjuder utbildningarna; Yrkesskolan, Specialutbildningarna, Gruppledarskolan och Serviceledarskolan. Det unika med Forenede Service utbildningar är att det finns en utbildning för alla, utbildningarna vänder sig till alla medarbetare på olika nivåer. Genom utbildning gör Forenede Service skillnad för människan, Forenede Service medarbetare, som utvecklas och blir rikare på kunskap. Många nyanställda som tidigare stod utanför samhället anställs av Forenede Service, utbildas och får en ökad kunskap inom service av olika slag. Utbildning gör inte bara skillnad för den enskilda människan utan gör även skillnad för det breda samhället

Forenede Service utbildningar vänder sig både till nyanställda, till karriärstörstiga och till de som behöver utvecklas ytterligare i sin tjänst. Forenede Service utbildningar skapar karriärmöjligheter på olika nivåer. Genom utbildning skapas en ljusare framtid för många av Forenede Service medarbetare. Kunnig personal gör skillnad och skapar ett mervärde för kunden. Med utbildning växer Forenede Service inte bara med kunskap utan även med framgång. Vi gör skillnad för människan, samhället och framtiden.