Hem Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Om du upptäcker några oegentligheter anmäl här

Så fungerar den

Förenade är ett ansvarsfullt företag som vill säkerställa en korrekt och professionell drift, och vi vill få veta om några oegentligheter förekommer i vår organisation. För detta ändamål har vi skapat en visselblåsarfunktion där anställda, kunder och samarbetspartners kan rapportera olämpliga förhållanden – även anonymt.

Visselblåsarfunktionen är ett komplement till den direkta och dagliga kommunikationen i Förenade om överträdelser och otillfredsställande förhållanden.

Visselblåsarpolicy

Whistleblower Policy